Velgørenhed

Vi vil gerne give tilbage

Guld & Rod har doneret 125.000,- til danske lokale projekter. Læs omkring nogle af projekterne her.

https://dbrs.dk/ringkoebing/hospice-faar-10-000-kroner-fra-guld-amp-rod

https://nordjyske.dk/nyheder/aalborg/uventet-donation-af-500-frugttraeer-og-baerbuske/b80c0cdc-262c-4618-8375-235120e86cb7

https://dbrs.dk/ringkoebing/20-000-kroner-til-ungeprojekter

https://dbrs.dk/ringkoebing/10-000-kroner-til-boerns-voksenvenner

10.000 KR. TIL TUBA

Rådgivningstilbud for unge mellem 14 og 35 år, hvis forældre drikker.

10.000 KR. TIL ANKER FJORDS HOSPICE

Specifikt til børn hvis forældre ligger på hospice.

10.000 KR. TIL NORDJYLLANDS INTERNAT

Nordjyllands Internat modtager familiedyr, der er svigtede af deres ejere.

10.000 KR. TIL CARE4U

Care4U i Hjørring er for sårbare unge og voksne.

10.000 KR. TIL AFLASTNINGSTJENESTEN

Aflastningstjenestens 220 frivillige hjælper syge og pårørende til at klare en svær tid.

10.000 KR. TIL BØRNS VOKSENVENNER

Børns Voksenvenner gør en positiv livsvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold.

10.000 KR. TIL FRIRUMMET

FriRummet er et sted for psykiske sårbare unge mellem 18- 35 år.

10.000 KR. TIL “NETWORKING” RINGKØBING SKOLE

“Networking” hjælper ensomme unge, samt elever der har det svært fagligt.

10.000 KR. TIL SØNDAGSKAFFE

‘Søndagskaffe’ i Viborg, er frivillige, som hver måned inviterer på rart fællesskab i private hjem – når de henter grupper af ældre og erstatte tomhed med kaffe, samvær og hygge.

10.000 KR. TIL BASAREN

BASaren er et amatør teater, som udelukkende eksistere på grund af frivilliges arbejdskraft.

10.000 KR. TIL ROTTEHULLET – TIM SKOLE

Rottehullet er en nystartet ungdomsklub for 7. 8. og 9. årgang på Tim skole. Rottehullet bliver drevet på rent frivillig basis, pengene vil blandt andet blive brugt til spil og kreative ting, samt en lille åbnings-reception.

10.000 TIL DRASTRUP SKOV

10.000 kr. til plantning af 500 træer i Drastrup skov.

5.000 KR. TIL LYKKELIGA

Lykkeliga er et positivt nationalt fælleskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier. Krumtappen er etablering og forening af lokale håndboldhold for børn mellem 5 og 16 år. Holdene danner rammer om en ny måde at skabe netværk for børn og familier på og uden for banen.